Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě jménem Veronika Turková, se sídlem Chřibská 755/14, 182 00, Praha 8 – Ďáblice IČ: 73821187 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo
– uživatelské jméno
– heslo
2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno a heslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem autentizace uživatele. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
3. Osobní údaje specifikované v bodech 1. a 2. budou uchovávány v administraci webových stránek www.vseprovasikrasu.cz a budou přístupné pouze Správci.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje Správce info@vseprovasikrasu.cz
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.